Kull 3 efter/after KORAD Chivas Regal Vīt Belgisch Schoon x Widholmens High Spirit Gremlin