Widholmens Walk On Top (Buster)Hane född/male born -2000
(Korad Chivas Regal V´t Belgisch Schoon x Widholmens High Spirit Gremlin)
Ägare/owner

TILLBAKA/BACK